CO2 meter

Voor Coderdojo activiteiten is hier de opbouw van een CO2 meter in opvolgende delen beschreven. Kies nu het deel waar je verder wilt gaan.

Deel 1

Deel 2