Arduino workshop RCL

Radio Club Leuven (RCL) Arduino workshop

De RCL Arduino workshop voor radio amateurs heeft plaatsgevonden in april 2015 op vier vrijdagavonden. 23 amateurs hadden zich voor deze workshop  ingeschreven. De presentaties en werkbladen gebruikt tijdens de workshop vindt U hier:

Voorbereiding: 3 april 2015
S
lides van voorbereidingsavond

Workshop 1: 10 april 2015
Slides van workshop 1
Werkbladen van workshop 1

Workshop 2: 17 april 2015
Slides van workshop 2
Werkbladen van workshop 2
Projectjes

Nabespreking: 24 april 2015
Slides van de nabespreking
AZ & EL meten en displayen
Arduino links

De foto’s van Freddy ON7VQ genomen tijdens de workshop

De aankondiging van de workshop zoals gedaan in februari 2015:

In de maand april staat de ‘RCL Arduino workshop’ op de agenda.
De workshop is een ‘opstap cursus’ voor amateurs die geen of heel weinig ervaring hebben met het Arduino platform.
Meer informatie over deze workshop kunt U vinden op deze website in de documentjes:

RCL Arduino Workshop informatie
Componenten voor de RCL Arduino Workshop
Inschrijfformulier voor de RCL Arduino Workshop

Om organisatorische redenen dienen de deelnemers aan de workshop zich in te schrijven (zie inschrijf formulier) bij voorkeur voor eind februari. Dan zal worden gekeken of er ook niet RCL leden kunnen worden uitgenodigd om deel ter nemen. Schrijf tijdig in want volzet = volzet!
Op de RCL website is een discussie forum over de workshop geopend; hier kunt u met u vragen en opmerkingen terecht. Ook via email (arduinoworkshop(at)on4cdu.net) kan met de organisatoren over de workshop worden gecommuniceerd.
We verwelkomen U graag op de workshop!

De workshop wordt verzorgd door Hans & Hans, ON4CDU & ON8VQ